Vientiluottolaitosten rooli pandemian jälkeisessä elpymisessä

Kansallisten hallitusten perustamilla vientiluottovirastoilla on laajat valtuudet palvella maansa kauppaa. ECA:iden maailmassa on ollut kaksi ajanjaksoa: ennen 1990-lukua perustetut ja sen jälkeen perustetut. 1990-lukua edeltävät vientiluottolaitokset löytyivät enimmäkseen teollistuneista, toisen maailmansodan jälkeen perustetuista alueista, joiden tehtävänä oli tukea maidensa vientiä uusille markkinoille. Uudemmilla vientiluottolaitoksilla, jotka ovat syntyneet viime aikoina, on ollut laajemmat valtuudet tukea sekä vientiä että tuontia. Monilla, erityisesti Aasiassa, on myös sekä vakuutus- että lainatoimintaa.

Jopa normaaleissa taloudellisissa olosuhteissa ECA:illa on tärkeä ja aktiivinen rooli taloudessa. International Association of Credit and Investment Insurers raportoi, että sen jäsenet kattavat 2,5 biljoonan dollarin viennin vuosittain, mikä on lähes 3 prosenttia vuonna 2019 raportoidusta 87,77 biljoonan Yhdysvaltain dollarin bruttokansantuotteesta. niiden hallitusten keskeisinä politiikan välineinä tukemaan ja helpottamaan elpymistä.

Tämä pandemia ei ole ensimmäinen kerta, kun vientiluottolaitokset altistuvat tällaiselle taloudelliselle ympäristölle, jossa niille on nimenomaisesti annettu tukitoimi. Mikä on ollut heidän interventioidensa talouskriiseihin ja sitten elpymiseen? Kolmen viime vuosikymmenen aikana on havaittavissa useita malleja:

Pääoman tarjoajana: tämän nykyisen maailmanlaajuisen pandemian aikana joidenkin vientiluottolaitosten tehtävänä on tarjota yrityksille helposti saatavilla oleva kanava pääoman saantiin.
Markkinakuilun täyttäjänä: vuosien 2008–2009 globaalin finanssikriisin aikana ECA:t astuivat mukaan yksityisen sektorin riskikapasiteetin ja rahoituksen lähteiden vähentyessä
Markkinamerkkinä: Aasian kriisin aikana 1990-luvun lopulla ECA:t laajensivat luottolimiittejä Aasian hallituksille tarjoten markkinoille tärkeitä signaaleja esittelyvaikutuksena.

Maailman nykytilanteessa, kun rokotteet alkavat levitä, toivo talouden elpymisen alkamisesta kasvaa. Mutta mitä tapahtuu, kun markkinat ovat palanneet normaaliksi? Kun alamme kuvitella, miltä uusi normaali voi näyttää, ECA:iden on muistettava, kuten niiden täytyy jokaisen kriisin jälkeen, että yksityisen sektorin kapasiteetti ja ruokahalu palautuvat ja on tärkeää, että ne muistavat pelata omalla kaistallaan toimien ennen kaikkea katalysaattorirooli globaalissa elpymisessä eikä liiaksi kiintynyt sankarirooliin.

ECA:iden tarve tukea asiakkaita joustavammilla ehdoilla kuitenkin todennäköisesti jatkuu pandemian jälkeisen ensimmäisen toipumisjakson ajan, kun yritykset pyrkivät avaamaan uudelleen toimintaansa ja/tai järjestämään uudelleenjärjestelyjä. Lyhyen aikavälin pandemian jälkeisen elpymisen aikana ECA:t keskittyvät todennäköisesti jatkossakin tukemaan asiakkaitaan ja kansallisia toimitusketjuja. Pyrkiessään lieventämään laiminlyöntejä monet ECA:t edistävät suotuisaa rakenneuudistusta joko suoraan tai yhdessä yksityisen pankkijärjestelmän kanssa. Tämä uudelleenjärjestely voi sisältää lykättyjä maksuaikatauluja tai pidennettyjä takaisinmaksuaikoja sekä luopumista joistakin koroista ja maksuista. On jälleen todennäköistä, että vientiluottolaitokset jatkavat uudelleenjärjestelyjä tukeakseen asiakkaita koko pandemian jälkeisen elpymisen ajan.

Tarkasteltaessa elpymisen keskipitkän ja pitkän aikavälin vaiheita, vientiluottolaitosten olisi keskityttävä helpottamaan kestävämpää taloutta. ECA:iden tulisi jatkaa kestävyyden kasvattamista strategisilla aloilla, joilla puutteita on havaittu, kuten terveydenhuollon infrastruktuurissa. Valvontaviranomaisten olisi myös pysyttävä tietoisina yksityisten markkinoiden toiminnasta ja ryhdyttävä toimenpiteisiin keskittyäkseen riskinottohalukkuuden ja kapasiteetin epäilemättä lisääntyessä. Kehityksen näkökulmasta vientiluottolaitosten olisi myös otettava tämä ennennäkemätön kriisi mahdollisuutena omaksua parempaa ajattelutapaa pitkän aikavälin elpymistä varten ja sisällyttää YK:n kestävän kehityksen tavoitteet ja ilmastostrategia strategioihinsa.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *